מדיניות הגנת הפרטיות

White collar

מסמך זה מתווסף לתנאי השימוש של האתר, משלים אותם ועושה שימוש במונחים הנזכרים שם.
לעיון בתנאי השימוש של האתר לחצו כאן

אנו מודים לגולשי האתר על שבחרתם לעשות שימוש באתר white collar (להלן: "האתר").
האתר מופעל על ידי תמיר פרקש ח.פ 039665237 (להלן: "החברה").

החברה מקדמת בברכה את גולשי האתר והמשתמשים בשירותיו ומוצריו.

 1. לתשומת לב המשתמש באתר (להלן: "המשתמש") בגלישתך באתר זה הינך מקבל ומסכים לתנאים ולמדיניות הפרטיות כמפורט להלן. מדיניות הפרטיות מתייחסת לסוג המידע שתספק לנו או מידע אשר אנו נלמד משימוש שתעשה באתר.

 

 1. במסמך זה יפורשו המונחים הבאים כמפורט להלן:

"החברה" – חברת תמיר פרקש

"משתמש" – כל אדם ו/או גורם מכל מין וסוג, אשר נכנס לאתר.          

"מידע" – כל חומר ו/או מידע שמוצג באתר, בכל מדיה קיימת, ובכלל זה במלל, תמונות, ציורים, אלמנטים גראפיים, רישומים, קורסים דיגיטליים ובכלל זה העיצוב של כל אלה.

"מוצר"- כל סחורה ו/או שירות אשר תבחר החברה להציע לציבור המשתמשים בתמורה ו/או שלא בתמורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 1. מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
 1. מדיניות זו חלה על כל המדיות בהן מופעלים האתר ושירותיו (דוגמת רשת האינטרנט וקבוצת הפייסבוק) והיא חלה אף על כל מידע שנמסר לנו בשיחות טלפון.
 1. החברה תהיה רשאית להתנות את הגלישה לאתר ו/או לשירותים אחרים המוצעים באתר ברישום אשר יכלול פרטים מזהים של המשתמש ופרטים נוספים בהתאם לשיקול דעתה. במידה שהמשתמש לא ימסור את הנתונים אשר חובת מסירתם תצוין במפורש באתר, תהיה החברה רשאית למנוע מהמשתמש לגלוש באתר ו/או באזורים מסוימים באתר, ו/או להשתמש בשירותים שונים באתר, עפ"י שקול דעתה הבלעדי של החברה.
 1. החברה תהיה רשאית לעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת והכל בלא צורך להודיע על כך מראש. אם אינכם מסכימים לניסוחה כפי שהיא במועד בו אתם מבצעים פעולה כלשהי, אנא אל תבצעו אותה ועזבו את האתר.
 2. ביצוע פעולה באתר, יצירת פניה או מסירת מידע, משמעם כי המשתמש קרא את המפורט מטה והסכים לו.

 

המידע הנאסף

 1. האתר אוסף על המשתמשים בו פרטים במטרה לאפשר להם ליהנות משירותים מקצועיים ברמה גבוהה ומקצועית, בין אם על ידי האתר ובין אם על ידי צדדים שלישיים.
 1. פרטים אלו יהיו הן פרטים שאינם מזהים אתכם אישית והן כאלו שעשויים לזהות אתכם אישית אותם תבחרו לשתף איתנו. האתר אינו אוסף פרטים המזהים אתכם אישית אם לא מסרתם אותם בעצמכם לידינו. 
 1. מידע אשר יימסר לאתר (לרבות מידע מזהה אישית) ישמש את החברה, את האתר ובמידת הצורך גם את שותפיו העסקיים (אותם צדדים שלישיים), על מנת להציע למשתמשי האתר הצעות ושירותים שונים בתחומים המעניינים אותם או בתחומים משיקים להם, ושבגינם פנו לאתר.
 1. האתר יאסוף על המשתמש הן מידע שיימסר לאתר על ידי המשתמש ביוזמתו, לרבות מידע אישי ככל שתמסרו (למשל שמכם, מס’ הטלפון שלכם, כתובת הדוא”ל שלכם, הבעיה בגינה פנה לחברה וכדומה) והן מידע שייאסף על ידי האתר במהלך שימושכם בו. 
 1. כמו כן, האתר ישמור מידע ביחס לשירותים אותם קיבל המשתמש בפועל ממפעילת האתר ו/או למשא ומתן שהתנהל ביניהם, ככל והתנהל כזה. 
 1. כמובן שאינכם חייבים למסור את המידע כולו או מקצתו לאתר, אולם במידה ותבחרו לא למוסרו ייתכן שהחברה לא תוכל להציע לכם שירותים כאלו ואחרים שהאתר מעמיד לרשותכם (בעצמו או באמצעות שותפינו העסקיים). אם בחרתם לפנות לאתר ו/או למסור את המידע לאתר (בין אם בכתב, בעל פה, בדוא”ל, בשיחת טלפון, בשימוש וכיו”ב) אתם תחשבו כמסכימים לכל האמור בהצהרת ומדיניות פרטיות זו, בתנאי השימוש של האתר ובכל מסמך אחר המופיע באתר וחל עליכם.

קובצי "קוקיז" – cookies

 1. האתר משתמש באמצעי איסוף מידע שאינו מזהה אישית, דוגמת קובצי "קוקיז”/”עוגיות” (Cookies),Facebook Pixel Beaconsואחרים לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים אודות פרטי המכשירים והתוכנות בהם משתמשי האתר עושים שימוש בעת הגלישה באתר, השימוש בו, לאימות פרטיכם, להתאמת האתר להעדפותיכם האישיות, לצרכי אבטחת מידע וכדומה.
 1. שימו לב שהפרטים הנאספים באופן הזה אינם פרטים שיש בהם כדי לזהותכם באופן אישי. 
 1. קובצי "קוקיז" (Cookies), למשל, הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלכם יוצר במחשביכם לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מה-"עוגיות" יפקע כאשר תסגרו את הדפדפן ואחרות יישמרו במחשבכם (ולא אצל האתר). אם אינכם רוצים לקבל קובצי "קוקיז", תוכלו להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלכם. עם זאת, זכרו שנטרול קובצי "הקוקיז" יגרום לכך שלא תוכלו להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרים שונים, לרבות אלו של האתר. בנוסף לכך, אתם יכולים למחוק את קובצי "הקוקיז" במחשביכם בכל רגע, אך אנא אל תעשו זאת אלא אם כן אתם משוכנעים שרשמתם תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתרים שונים במקום בטוח ושתוכלו להתנהל כרצונכם בלעדיהן.

   

השימוש במידע שנאסף

 1. השימוש במידע שנאסף אצל החברה ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין ו/או כל רשות מוסמכת, וזאת למטרות המפורטות מטה: 
 • כדי לפנות אל המשתמש (בעצמנו או באמצעות שותפינו העסקיים) בהצעת התקשרות ו/או יצירת עניין בשירותים אותם מציע האתר, וכן להעביר את פרטי המשתמש לידי שותפיה העסקיים של החברה, המתאימים לסוג הפנייה במטרה שייצרו עם המשתמש קשר ויציעו לו את שירותיהם המקצועיים המגוונים. 
 • כדי להציע הצעות דומות או משלימות או מתווספות על השירותים בהם התעניינתם או שאותם רכשתם, מהחברה או משותפיה העסקיים המתאימים. 
 • כדי להתאים את האתר לצרכיכם, לרבות בהצעת הצעות ייעודיות לכם וכדומה. 
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות וציפיות המשתמשים באתר, וכן כדי לבטל או לשנות כל שירות ו/או תוכן קיים. 
 • לשם משלוח מידע ופרסומות של מפרסמים ובעלי מקצוע שונים באמצעים שונים, דוגמת דואר אלקטרוני ומכשירי טלפון סלולארי (SMSלמשל) וכן הודעות הקשורות לתפקוד האתר והתקשרות עם בעלי המקצוע ושותפינו העסקיים שיפנו אליכם. מידע ופרסומות כאלו ישלחו אליכם רק אם נתתם הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכלו לבטל את הסכמתכם ולחדול מקבלתם.  עם זאת, אם תבחרו שלא לקבלם, אתם עלולים שלא לקבל הודעות חשובות המתייחסות לכם, ולכן האחריות לכך תהיה על כתפיכם בלבד. 
 • ליצירת קשר אתכם, מטעם החברה ו/או שותפינו העסקיים. 
 • לצורך כל ניתוח והפקת מידע, סטטיסטי או אישי עבור החברה ו/או וכן עבור מפרסמים וצדדים שלישיים אחרים. למרות האמור לעיל, המידע שיימסר לכל צד שלישי שאינו אחד משותפינו העסקיים, יהיה סטטיסטי בלבד ולא יזהה אתכם אישית. 
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת בהצהרת ומדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של האתר או נדרשת לצורך איזה מהשירותים הרלבנטיים באתר. 
 1. לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא אם מדובר בשותפינו העסקיים הקשורים בתחומים בגינם פניתם לאתר או ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מעת לעת.

דיוור ישיר אלקטרוני

 

 1. האתר מבקש לשלוח אליכם מדי פעם בפעם בדואר אלקטרוני, בהודעות טקסט קצרות (“SMS“), במדיה חברתית דוגמת פייסבוק ובכל מדיה מקוונת אחרת מידע בדבר שירותים של החברה או של שותפיו המסחריים, ההצעות העומדות לרשותכם וכן מידע פרסומי אחר. 
 1. מידע כזה כמובן ישוגר אליכם רק אם נתתם את הסכמתכם לכך או שניתן לשלחו אליכם בהתאם לחוק. כמובן שתוכלו לבטל את הסכמתכם לקבלת המסרים בכל עת באמצעות הודעת “הסר” למקור ממנו קיבלתם את ההודעה, או בקשה להסרה לתיבת הדוא”ל whitecollarim@gmail.com .

מסירת מידע לצד שלישי

 1. כאמור מעלה, החברה תשתמש בפרטים הנאספים ע"י האתר לשם הצעת הצעות ושירותים שעשויות לעניין אתכם וכן להעבירם לידי צדדים שלישיים שהם בעלי מקצוע שהאתר סבור כי יוכלו לסייע בידיכם. 
 1. החברה ו/או שותפיה המסחריים יפנו אליכם וכן יעשו שימוש בפרטים אותם מסרתם כדי להציע לכם את השירותים שלטעמם עשויים להתאים לכם או לעניין אתכם. 
 1. כמו כן, מידע שלכם שנמצא בידי החברה עשוי להימסר לצדדים שלישיים באחד מהמקרים הבאים: 
 • לגופים דוגמת Googleו- Facebook ומפרסמים אחרים. מידע כזה יהיה מידע סטטיסטי או אחר שאינו מזהה אישית ואשר יסייע למפרסמים להתאים את הפרסומות וההצעות המוצגות בפניכם, אליכם. 
 • אם תפרו את תנאי השימוש באתר או תפרו כל מסמך משפטי מחייב אחר באתר, או אם תבצעו באמצעות או בקשר עם האתר פעולות כלשהן הנחזות כמנוגדות לדין, הפוגעות בצדדים שלישיים, המפרות חוזה או שיש בהן כדי לסכן או להזיק לאתר, לרבות כל ניסיון לבצען. במקרים אלה, יהיה האתר רשאי למסור את המידע לפי הנדרש.
 • אם יתקבל בידי האתר צו שיפוטי או הוראה אחרת של רשות מוסמכת המורה לאתר למסור את פרטיכם או המידע אודותיכם, ובמידה המפורטת באותו צו. 
 • כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, ביניכם לבין האתר או מי ממנה.
 • מקום בו האתר יסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופכם, לרכושכם, לשמכם הטוב, לאלו שלה או לאלו של צד שלישי כלשהו. 
 • בין חברות הקשורות לאתר או ככל שהאתר ו/או עסקיו ימכרו ו/או יועברו לאחרים, ובלבד שאף הם יהיו כפופים למדיניות זו. 
 1. אם האתר ו/או מי מבעליו יתמזגו עם גוף אחר או ימזגו פעילות (כולה או חלקה) עם צד שלישי – האתר יהיה זכאי להעביר לגוף הממוזג העתק מן המידע שנאגר אודותיכם, ובלבד שאותו גוף ייטול על עצמו את הוראות והתחייבויות הצהרת מדיניות פרטיות זו ויכבד אותה.

   

אבטחת מידע

 1. האתר מפעיל ומיישם מערכות ונהלים עדכניים ומתעדכנים לאבטחת המידע המצוי אצלו. אמנם, אמצעים אלו מצמצמים משמעותית את הסיכון לחדירה בלתי-מורשית למאגר המידע שלו, אלא שהם כמובן אינם מסוגלים להעניק בטחון מושלם בפני פריצת המאגרים ודליפת מידע. 
 1. החברה אינה מתחייבת ששרתי האתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.

פרסומות של צדדים שלישיים

 1. בפרסומות שונות באתר יתכן שיופעלו קובצי "קוקיז" של חברות מסחריות אחרות שאינן האתר, אשר יאספו מידע שאינו מזהה אישית עבור אותן חברות. השימוש שחברות אלה עושות בקובצי "קוקיז" ובמנגנונים דומים כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של האתר. לחברות הללו אין גישה לקובצי "הקוקיז" של האתר ולאתר אין גישה לקובצי "הקוקיז" שלהן.

   

זכות לעיין במידע והסרה מקבלת דיוורים

 1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי באי-כוחו כמפורט בחוק במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. מי שעיין במידע הרלוונטי לו עצמו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן רשאי לפנות אלינו בבקשה לתקן את המידע או למחקו. תהליך זה מוגדר בחוק והפנייה אלינו תבוצע באמצעות הדוא”ל whitecollarim@gmail.com .
 2. בהתאם, ככל שתבקשו להסיר את פרטיכם מרשימת מקבלי הדיוורים (ואתם זכאים לעשות זאת על פי דין), גם לאחר שנרשמתם אליה, האתר יפעל כמיטב יכולתו לבצע את בקשתכם במהירות סבירה, בנסיבות הקיימות.
דילוג לתוכן